• 0256 22 33 18

  • 0775 30 53 44

Cursuri de calificare si specializare
cu recunoastere nationala si europeana
in meserii din constructii, instalatii, mecanica si ISCIR

Formare Profesionala - Articole
  • Publicat in: March 27, 2018 de catre: confortul_tm

Autorizatie ISCIR pierduta


Autorizatiile ISCIR pentru personalul de deservire (stivuitoristi, macaragii, fochisti, etc) pot fi pierdute sau deteriorate. Care este procedura care trebuie urmata in acest caz? Cum dobandesti o alta autorizatie sau un talon nou de vize anuale, in cazul in care cel pe care il aveai si era valabil s-a pierdut?

Procedura de dobandire a duplicatelor este prezentata in prescriptia ISCIR PT CR 8 – 2009, la articolul 18:

Art. 18 (1) În cazul pierderii/deteriorării autorizatiei şi/sau a talonului pentru vize anuale, pentru eliberarea unui duplicat, solicitantul depune la ISCIR emitentă a
autorizatiei următoarele documente:
a) cererea pentru eliberarea duplicatului;
b) copia actului de identitate;
c) o fotografie color mărimea ¾;
d) copia certificatului de absolvire/calificare a programului de formare profesională sau a adeverintei de participare la ultimul stagiul de instruire periodică efectuat conform art. 55;
e) declaratia pe propria răspundere privind pierderea/deteriorarea autorizatiei şi/sau talonului.
(2) ISCIR emitentă eliberează duplicatul în termen de 30 de zile de la depunerea documentelor.

Cererea pentru eliberarea duplicatului trebuie sa contina datele solicitantului (nume, prenume, cnp, adresa, adresa de email, numar de telefon)

Copia certificatului de absolvire/calificare a programului de formare profesională, adica a diplomei primite de la firma care a organizat cursul de calificare/specializare, in cazul in care autorizatia a fost dobandita de mai putin de 4 ani. In cazul in care autorizatia este mai veche de 4 ani, solicitantul va depune o copie a adeverintei de participare la ultimul stagiul de instruire periodică. Stagiul de reinstruire este obligatoriu pentru toti detinatorii de autorizatii ISCIR, o data la 4 ani, acesta fiind termenul de valabilitate al autorizatiilor. In urma participarii la acest stagiu participantii primesc un talon nou de vize anuale, talon ce prelungeste valabilitatea autorizatiei cu inca 4 ani.
In cazul in care autorizatia ta ISCIR de stivuitorist sau macaragiu este mai veche de 4 ani, poti participa la un stagiu de prelungire pentru stivuitorist sau pentru macaragiu a valabilitatii organizat de firma noastra in Timisoara.

Declaratia pe propria răspundere va contine sumar circumstantele in care s-a pierdut / deteriorat autorizatia ISCIR.

Actele se trimit pe adresa inspectiei teritoriale ISCIR care a emis autorizatia. O lista cu Inspectiile Teritoriale si judetele arondate la acestea gasiti pe site-ul ISCIR

Nu sunt comentarii

Nu exista nici un comentariu

Comentariile la acest articol nu sunt posibile pana nu acceptati cookie-urile din partea www.confortul.ro.